Narvik VAR KF
Besøksadresse:
Teknisk rådhus
Brannbakken 1

Postadresse:
Narvik VAR KF
Narvik kommune
8512 Narvik

Tlf.: 76 91 37 00
Faks: 76 91 35 51

Åpningstider:
08:00 til 15:00

Vakttelefon:
901 16 300


www.narvikvar.no
postmottak@narvikvar.noIntern avviksregistrering

På grunn av en intern feil ble ikke renovasjon utført på strekningen Djupvik-Rombaksbrua onsdag 16.april.

  Les mer Publisert av Georg Johansen 22. april 2014, 12:07
 

I forbindelse med 1. og 2. mai gjøres det noen endringer av dag for utførelse av renovasjon.

  Les mer Publisert av Georg Johansen 14. april 2014, 11:39
 

I perioden 5.mai til og med 16.mai vil Narvik VAR samle inn farlig avfall fra private husholdninger i Narvik kommune.

  Les mer Publisert av Georg Johansen 11. april 2014, 10:18
 
Lekter

Her kommer en liten oppdatering på arbeidet med nytt utslipp i Håkvik.

  Les mer Publisert av Steinar Kristiansen 11. april 2014, 07:14
 

Mattilsynet gjennomførte revisjon hos Narvik VAR og kontrollen denne gang gjaldt Narvik Vannbehandlingsanlegg.

  Les mer Publisert av Steinar Kristiansen 8. april 2014, 14:03
 

Abonnenter som får utført renovasjon i perioden 16.april til og med 22. april før følgende endringer i forbindelse med påsken.

  Les mer Publisert av Georg Johansen 4. april 2014, 10:51
 

Torsdag 3.april inviterer Narvik VAR sine ansatte, styret, politikere og samarbeidspartnere til å feire at Narvik VAR blir 10 år.

  Les mer Publisert av Per Inge Lyngvær 1. april 2014, 10:11
 

Narvik VAR har startet arbeidene med sanering av vann og avløp i Ursins vei

  Les mer Publisert av Steinar Kristiansen 27. mars 2014, 10:13
 

Verdens vanndag eller Vannets dag er en internasjonal merkedag den 22. mars hvert år for å sette fokus på mangel på rent drikkevann. Dagen ble først formelt foreslått i Agenda 21 fra FN's konferanse for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 og deretter vedtatt på FN's generalforsamling samme år. Den er etterfølgende blitt avholdt siden 1993.

For mer infor se: http://no.wikipedia.org/wiki/Verdens_vanndag

  Les mer Publisert av Steinar Kristiansen 26. mars 2014, 09:13
 

I henhold til Hovedplan Avløp 2011-2020 for Narvik kommune, skal det fokuseres på å fjerne fremmedvann i sonen med direkte tilrenning til Taraldsvik RA.

Tilbudsfrist er 24. april kl. 12.00. For fullstendig annonse se:
www.Doffin.no. Referansenummer: 2014-634982

  Les mer Publisert av Steinar Kristiansen 4. mars 2014, 11:25